KALENDÁR VZDELÁVACÍCH AKCIÍ

KALENDÁR VZDELÁVACÍCH AKCIÍ

31. marec – POZDĹŽ BÝVALEJ ŽELEZNEJ OPONY I. – BUNKRE PETRŽALKA
– terénne cvičenie/exkurzia = Počet získateľných kreditov:  2 body

04. apríl – TERÉNNE CVIČENIE TURIEC-MARTIN
– terénne cvičenie/exkurzia = Počet získateľných kreditov:  5 bodov 

05. apríl – TERÉNNE CVIČENIE LIPTOV-LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
– terénne cvičenie/exkurzia = Počet získateľných kreditov:  5 bodov 

06. apríl – TERÉNNE CVIČENIE SCHLOSSHOF (300. výročie narodenia Márie Terézie)
– terénne cvičenie/exkurzia = Počet získateľných kreditov:  4 body 

08. apríl – BUDMERICE – SVÄTÝ JUR
– terénne cvičenie/exkurzia = Počet získateľných kreditov:  3 body