KONTAKTY

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Zálužická 23
82101 Bratislava

IČO: 30794170
DIČ: 2021756572
IČ-DPH: SK2021756572 (registrácia podľa § 7a)

mobil: +421 905 231 292
e-mail: info@touristguides.sk

BANKOVÉ SPOJENIE:
SBERBANK Slovensko
číslo účtu: 4090 022 518/3100
IBAN: SK66 3100 0000 0040 9002 2518
BIC: LUBASKBX