VÝHODY CERTIFIKÁCIE

VÝHODY CERTIFIKÁCIE alebo  PREČO CERTIFIKOVAŤ?

Budúcnosť služieb našla už svoje meno…  KVALITA.                                                                                                 Toto slovo zrejme neznie na prvé počutie ani vzletne  a tobôž nie ľúbivo.   Vyjadruje však fenomén našej doby – službu s istými charakteristickými vlastnosťami.

CERTIFIKÁCIA SPRIEVODCOV je spojená s udelením visačky KVALITA a KVALIFIKÁCIA. 

Certifikát KVALITA A KVALIFIKÁCIA platí 2 roky. O jeho držiteľovi vypovedá že:

  • JE DRŽITEĽOM POTREBNÝCH OSVEDČENÍ
  • JEHO JAZYKOVÉ ZNALOSTI boli overené certifikovanou inštitúciou
  • ZAVIAZAL SA DODRŽIAVAŤ ETICKÝ KÓDEX SPRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU
  • DEKLAROVAL TRVALÝ ZÁVÄZOK ĎALŠIEHO OSOBNÉHO VZDELÁVANIA

CERTIFIKÁCIA SPRIEVODCOV ako poskytovateľa služieb prináša viacero výhod

 

a/ PRE SPOTREBITEĽA                                                                                                                                             –  osoba ktorá získala visačku KVALITA a KVALIFIKÁCIA

 

b/ PRE SPRIEVODCU CESTOVNÉHO RUCHU

po získaní certifikát KVALITA A KVALIFIKÁCIA

  • smie používať označenie a logo KVALITA A KVALIFIKÁCIA
  • bude cielene podporovaný v oficiálnych domácich a zahraničných marketingových aktivitách
  • získa zvýraznenú prezentáciu na webových stránkách a v katalogu sprievodcov SSSCR