Žiadosť o certifikáciuPrihlasovacie údaje

Osobné údaje

Výkon sprievodcovskej činnosti

Prehlasujem, že som sprievodcovskú činnosť vykonával/a v období posledných 2 rokov Práca ako SZČO (práca na IČO) podľa §4      podľa §7a
Zamestnávateľ, dohoda apod

Dokumenty

Tu vložte naskenované maturitné vysvedčenie a osvedčenie o skúške sprievodcu alebo iný dokument podľa štandardu. Ak prikladáte vysvedčenia alebo osvedčenia získané mimo Českú alebo Slovenskú republiku, priložte doklad o nostrifikácii a o skúške zo slovenského jazyka (úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky).

Súbory musia byť menšie ako 2 MB. Povolené typy súborov: txt doc docx pdf xls xlsx jpg jpeg gif png bmp.

Tu môžete vložiť vysvedčenie o jazykovej skúške a osvedčenie o ďalšej špecializácii podľa štandardu.

Súbory musia byť menšie ako 2 MB. Povolené typy súborov: txt doc docx pdf xls xlsx jpg jpeg gif png bmp.

Vyjadrenie súhlasu

Súhlasím s etickým kódexom
Súhlasím s ďalším profesijným vzdelávaním formou akreditovaných vzdelávacích akcií v minimálnej rozsahu 20 hod./rok, alebo 40 hod./2 roky
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z.. Poskytnuté dokumenty sú neverejné a budú použité iba pre certifikáciu a budú sa uchovávať po dobu platnosti certifikátu

Etický kódex zobrazíte kliknutím tu. Akcie ďalšieho profesijného vzdelávania akredituje Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu a sú publikované na tomto webe.